Календар г.
Чизми: Pleaser - ботуши над коляното

Коментари

Синдромът на болната сграда
12 10 2010

Проучване на Световната здравна организация (СЗО) сочи, че 63% от случаите нa преждевременна смърт в Азия настъпват заради лошия въздух в затворени офиси и помещения, съобщават от Българската асоциация на фирмите за хигиена на вентилационните и климатизиращи инсталации. В проучването се разглежда още ролята на заразената вода, мръсният градски въздух и концентрациите на олово в околната среда като фактори, които сериозно увреждат здравето на съвременния човек и водят до хронични заболявания и ранна смъртност. Градският въздух е отговорен за това в 61% от случаите в Азия, заразената вода – в 42%, а оловото- в 37%.

Друга анкета, инициирана от Финландското общество за качество на въздуха в помещенията и посветена на връзката и въздействието на вентилацията с краткосрочните отпуски по болест, е проведена в 40 сгради и сред повече от 4000 служители.

Данните от анкетата сочат, че са издадени болнични листове за около 800 млн. евро годишно, като 15% от тях се дължат на лошото качество на въздуха в офисите. 1.18 млрд.евро всяка година се харчат, за да се лекуват алергии, като 1/3 от тях се дължат на застоялия въздух в затворени помещения. Близо 600 хил. души са имали подобни оплаквания, довели до краткосрочни заболявания.

Само във Финландия отсъствията от работа нанасят загуби за над 200 млн.евро всяка година, като 10% от по-ниската ефективност се крие именно на мръсни вентилационни системи. 84 млн. евро струват болничните инфекции, като половината от тях са причинени от зарази, натрупани с месеци във вентилации и кухни, сочи анкетата.

Всяка година се регистрират нови 450 случая с диагноза рак на белия дроб, които имат пряка връзка със застоялия въздух в помещенията. Разходите за лечение на един карциномно болен скачат на близо 75 хил. евро, посочва още проучването на Финландското общество за качество на въздуха в помещенията.

Собственици и управители на хотели, ресторанти, търговски и бизнес центрове и болници у нас не отчитат сериозността на проблемите, които създават непочистените вентилационни системи: по-бърза амортизация, повече разходи за електроенергия, повече болнични и отсъствия поради заболявания, риск от пожари, коментират от Българската асоциация на фирмите за хигиена на вентилационните инсталации.

По света различните браншови организации са създали закони и директиви за добра практика за вътрешна чистота на вентилационните системи. Като пример може да бъде посочена Асоциацията на предприемачите в отоплението и вентилацията на Великобритания. Специална наредба описва подробно процедурата по инспекция и периодика на почистване на кухненските вентилационни инсталации за мазни пари. Нивото на замърсяване на елементите на вентилационната система в търговски кухни определя и мерките, които се вземат. Например, когато кухните в търговските обекти работят продължително - по 12-16 часа на денонощие, - се налага почистване на 3 месеца, когато е по 6 -10 часа, се почистват на 6 месеца, а когато заведението работи само по 2-6 часа, филтрите и цялата инсталация се чистят веднъж годишно.

Националната асоциация на фирмите, почистващи вентилационни и климатични инсталации на САЩ пък настоява в щатите с по-влажен климат да се налагат по-чести интервали на инспекция поради опасността от повишена опасност на микробиологично развитие.

Мнго добър пример е и в Финландия. Националната им асоциация за качество на въздуха в помещенията разграничава три класа чистота - висок, среден и задоволителен. Записано е, че веднъж годишно подлежи на почистване вентилационната инсталация на търговски помещения за подготовка на храна, на зони за боядисване, дървообработващи предприятия и работилници, текстилни фирми, обществени перални, пекарни и опушващи пространства, в които се събират голямо количество на пожароопасни субстанции. На 5 години се налага почистване на въздуховодите на болници, социални и изправителни домове, а също и на дневни занимални, училища, хотели, ваканционни квартири, ресторанти.

Най-добри практики имат Дания , Англия, Финландия и Германия и записаното в техните директиви се свежда до инспектиране на обектите на определен период в зависимост от предназначението на сградата и помещенията, посочват още от Българската асоциация на фирмите за хигиена на вентилационните инсталации. Например операционните зали се почистват основно на 6 месеца, а цялата болница веднъж годишно, офис сградите на 3-5 години, търговските кухни - на 6 или 12 месеца.

У нас този проблем се неглижира, а чистият въздух е ключът към здравословния живот на хората, прекарващи от 70 до 90% от живота си в затворени помещения.

Проблемът Синдром на болната сграда - SBS (Sick Building Syndrome) се изразява предимно в главоболие, инфекции на дихателните пътища, на очите, носа и гърлото, алергии, а също и гадене, замайване, трудно концентриране. Затворени в офиси, между четири стени много хора се оплакват от разсеяност, отпадналост и умора, намалена работоспособност. Други получават повишена склонност към настинки, сухота в устата, вдигат често температура, стават летаргични и чувствителни към миризми.

Заразите дебнат и в хотели, казина, ресторанти, кухни, болници, лаборатории, цехове и заводи, складове, библиотеки, учебни зали, банки и конферентни зали.

Около 40% от общото запрашаване на въздуха и лошото му качество в помещенията е следствие на замърсени, лошо поддържани и неправилно функциониращи вентилационни и климатични инсталации.

Най-често замъсяванията във въздуховодите са три вида: запрашаване, събиране на трупове на дребни животни и развитие на плесени, съобщават специалистите. Заразите във вентилационните и климатичните системи и непочистването им с години водят до появата на различни видове спори във въздуха на жилищни и офисни помещения - гъбички, мухъл, бактерии, вируси, а също и до отделяне на вредни газови емисии от разтворители, строителни отломки, гниещи органични вещества.

- Източници »
 

Нямате право да добавяте коментари.
Необходимо е да се регистрирате на сайта.

< Предишна   Следваща >
За контакти: editors@lekarbg.com
© 2006-2020 СТРАНА Всички права запазени.